วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผู้ริเริ่มโขนสาธิตเกษตร

โขนสาธิตเกษตร ผู้ที่ริเริ่ม คือ ท่านอาจารย์ทัศไนย แผ้วสกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น